KÜLÖNLEGES PROGRAM AJÁNLAT

 

"  KÖRNYEZETISMERET   ÉS   A   TERMÉSZET  "

 


 

Ómagyar Hagyományőrző Társaságunk több mint egy évtizede már, hogy színvonalas, kulturális, pedagógiai szolgáltatásokat nyújt.
Tevékenységeink nem csak a történelemre, hanem a környez ismeretre, a természetre, annak védelmére - megőrzésére és a természetes életmódra is kiterjed. Hisz nincs az Ember a természet nélkül, tartja a holisztikus szemlélet!

 

— ELŐADÁSAINK—

1.) Természetes kert tervezés

A bemutató témája a természettel összhangba hozott gazdálkodás megteremtése és fenntartása - gyakorlati szinten.

 

 

2.) Gyümölcs termesztés és faápolás

E program keretén belül, a hallgatóság megismerkedhet a gyümölcsészettel, és a gyümölcsfák gondozásával. Gyakorlati ismeretek, melyek kiterjednek a fajták ismeretén túl egészen az oltási és metszési eljárásokig.

 

Az előadások központi témája lehet a - Természetes hagyományos gyümölcsészet; Régi tájspecifikus fajták és azok jelentősége a XXI. században; Szaporítás és nemesítés…

 

Ára 1 napra 25.000 forint + 0% áfa + útiköltség.

A program kombinálható, miáltal az ár is változhat.

 

— G Y A K O R L A T I    O K T A T Á S —

 
A metszési és oltási technikák professzionális gyakorlati oktatása a közönség részére!

Ára 1 napra 30.000 forint + 0% áfa + útiköltség.

A program kombinálható, miáltal az ár is változhat.

 

 

— ELÉRHETŐSÉGÜNK—

 

Telefon:                 06 30 380 95 67

 

Levél:                     omagyarjurt@gmail.com

 

Weblap:                         www.jurta.ini.hu

 

Facebook:                     www.facebook.com/Omagyar.Hagyomany